Đang thực hiện Loading...

Tác dụng phụ do kháng sinh

L. reuteri và các tác dụng phụ trong quá trình điều trị Helicobacter pylori

L. reuteri và các tác dụng phụ trong quá trình điều trị...

Một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi và kiểm soát giả dược nhằm đánh giá tác dụng của L. reuteri ATCC 55.730 đối với các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa trong và sau khi điều trị Helicobacter pylori.
Chi tiết »
Click to call