Đang thực hiện Loading...

Nôn trớ

L. reuteri và nhu động ruột ở trẻ sinh non

L. reuteri và nhu động ruột ở trẻ sinh non

Vào cuối thời gian nghiên cứu, tốc độ tháo rỗng dạ dày đã được cải thiện đáng kể ở trẻ bú sữa công thức nhận L. reuteri so với nhóm dùng giả dược 
Chi tiết »
Lactobacillus reuteri tăng tốc độ tháo rỗng dạ dày và cải thiện nôn trớ ở trẻ sơ sinh

Lactobacillus reuteri tăng tốc độ tháo rỗng dạ dày và...

Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung probiotic Lactobacillus reuteri DSM 17.938 (1x10 ^ 8 CFU mỗi ngày) hoặc giả dược trong 30 ngày đối với tình trạng nôn trớ và tháo rỗng dạ dày ở 42 trẻ dùng
Chi tiết »
Click to call