Đang thực hiện Loading...

Đau bụng chức năng

1 thử nghiệm ngẫu nhiên của L. reuteri DSM 17938 ở trẻ em đau bụng chức năng

1 thử nghiệm ngẫu nhiên của L. reuteri DSM 17938 ở trẻ...

Tổng cộng có 101 trẻ em trong độ tuổi từ 6-15 năm, những trẻ bị đau bụng chức năng theo tiêu chí chẩn đoán Rome III đã được đưa vào một nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng
Chi tiết »
L. reuteri ở trẻ em có đau bụng chức năng (FAP)

L. reuteri ở trẻ em có đau bụng chức năng (FAP)

Đau bụng chức năng (FAP) là một tình trạng thường xuyên ảnh hưởng đến 10-20% trẻ em và có thể được xem xét trong việc phân loại các rối loạn tiêu hóa chức năng (FGID). Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định hiệu quả của việc bổ sung hàng...
Chi tiết »
Click to call