× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Lactobacillus reuteri Protectis trong điều trị đau bụng co thắt ở trẻ sơ sinh

Lactobacillus reuteri Protectis trong điều trị đau bụng co thắt ở trẻ sơ sinh
1 nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên nhằm đánh giá xem việc bổ sung probiotic Lactobacillus reuteri có cải thiện được các triệu chứng của đau bụng co thắt ở trẻ sơ sinh
1 nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên nhằm đánh giá xem việc bổ sung probiotic Lactobacillus reuteri có cải thiện được các triệu chứng của đau bụng co thắt ở trẻ sơ sinh

90 trẻ sơ sinh bú mẹ, từ 11-80 ngày tuổi được xác định là bị đau bụng co thắt đã được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: hoặc bổ sung Lactobacillus reuteri ATCC 55730, 10^8 CFU/ngày hoặc simethicone, 60 mg/ngày. 83 trẻ đã hoàn thành nghiên cứu. Trước khi bổ sung, thời gian khóc trung bình mỗi ngày ở cả 2 nhóm là 197 phút
 
 
 
Sau 7 ngày, thời gian khóc đã giảm đáng kể ở nhóm bổ sung probiotic, 159 phút/ngày, so với 177 phút/ngày ở nhóm dùng Simethicon (P=0.005). Ở ngày 28, thời gian khóc ở nhóm bổ sung Lactobacillus reuteri chỉ còn 51 phút/ngày, so với 145 phút/ngày ở nhóm dùng Simethicon (P<0.001). Tại ngày 28, tỷ lệ trẻ đáp ứng là 95% (39/21) ở nhóm dùng probiotic và 7% (3/42) ở nhóm Simethicon. Không quan sát thấy tác dụng phụ ở cả 2 nhóm.
 
 
Giảm 74% thời gian khóc với Lactobacillus reuteri Protectis và 26% với simeticone

Kết luận:
Sử sụng L. reuteri giảm đáng kể thời gian khóc trong vòng 1 tuần so với trị liệu tiêu chuẩn ở trẻ sơ sinh. Hiệu quả này thậm chí còn rõ ràng hơn ở cuối tuần thứ 4.
 
Link nghiên gốc TẠI ĐÂY


Tin liên quan

Click to call