× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Lactobacillus reuteri tăng tốc độ tháo rỗng dạ dày và cải thiện nôn trớ ở trẻ sơ sinh

Lactobacillus reuteri tăng tốc độ tháo rỗng dạ dày và cải thiện nôn trớ ở trẻ sơ sinh
Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung probiotic Lactobacillus reuteri DSM 17.938 (1x10 ^ 8 CFU mỗi ngày) hoặc giả dược trong 30 ngày đối với tình trạng nôn trớ và tháo rỗng dạ dày ở 42 trẻ dùng
Đây là  nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung probiotic Lactobacillus reuteri DSM 17.938 (1x10 ^ 8 CFU mỗi ngày) hoặc giả dược trong 30 ngày đối với tình trạng nôn trớ và tháo rỗng dạ dày ở 42 trẻ dùng sữa công thức bị trào ngược dạ dày thực quản chức năng.

Các trẻ sơ sinh trung bình 40 ngày tuổi tham gia nghiên cứu và đã có ít nhất 4 đợt trào ngược mỗi ngày trong tuần trước khi nghiên cứu. 34 trẻ hoàn thành nghiên cứu; 19 trong nhóm probiotic và 15 ở nhóm dùng giả dược.

Vào cuối nghiên cứu, trẻ sơ sinh nhận Lactobacillus reuteri có sự giảm nôn trớ đáng kể (1 lần/ngày so với 4 lần/ngày; p = 0,001), tăng đáng kể tốc độ tháo rỗng dạ dày so với ban đầu (11,7 % so với + 8.4%; p = 0,01), và giảm đáng kể diện tích hang vị trong suốt 7 ngày cuối của nghiên cứu (giảm còn 3,0 so với 4,0; p = 0,01), so với những trẻ dùng giả dược.

Kết luận:
Việc giảm đáng kể số lần nôn trớ và cải thiện tốc độ tháo rỗng dạ dày ở trẻ nhận Lactobacillus reuteri cho rằng điều này có một vai trò hữu ích trong việc cải thiện chức năng đường ruột ở trẻ dùng sữa công thức.
 
Tài liệu tham khảo:
Indrio F, G Riezzo, Raimondi F, Bisceglia M, Filannino A, Cavallo L, R. Francavilla Lactobacillus reuteri tăng tốc làm rỗng dạ dày và cải thiện trào ngược ở trẻ. Eur J Clin Invest. 2011; 41: 417-422.

>>Xem chi tiết tại TẠI ĐÂY


Tin liên quan

Click to call