× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Lactobacillus reuteri với tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ

Lactobacillus reuteri với tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ
Kết luận: Lactobacillus reuteri xuất hiện một tác nhân điều trị đầy hứa hẹn trong điều trị viêm dạ dày ruột cấp tính, đặc biệt là tiêu chảy do rotavirus ở trẻ nhỏ. Các tiềm năng điều trị nên được tìm hiểu thêm cho các ứng dụng lâm sàng thực hành có thể.
Một nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên và có đối chứng với giả dược với 40 trẻ tuổi từ 6-36 tháng, những trẻ đã phải nhập viện do tiêu chảy cấp tính (75% do rotavirus).

Các trẻ em được điều trị tích cực đã được chỉ định Lactobacillus reuteri ATCC 55730 trong một liều hàng ngày là 1010-1011 CFU cho tới 5 ngày (n = 19). Nhóm Lactobacillus reuteri và nhóm giả dược (n = 21) đều được chỉ định liệu pháp bù nước chuẩn. Một tác dụng đáng kể đã thể hiện rõ ràng từ ngày thứ hai của điều trị, khi 74% số trẻ trong nhóm điều trị tích cực đã chấm dứt tiêu chảy, trái ngược với 19% số trẻ trong nhóm đối chứng.
 

Kết luận: Lactobacillus reuteri xuất hiện một tác nhân điều trị đầy hứa hẹn trong điều trị viêm dạ dày ruột cấp tính, đặc biệt là tiêu chảy do rotavirus ở trẻ nhỏ. Các tiềm năng điều trị nên được tìm hiểu thêm cho các ứng dụng lâm sàng thực hành có thể.
Ngoài ra, Lactobacillus reuteri có thể có ảnh hưởng có lợi khác đến sức khỏe, bao gồm cả công tác phòng chống bệnh tiêu chảy.
 
Tham khảo
Shornikova AV, Casas IA, Isolauri E, Mykkänen N, Vesikari T. Lactobacillus reuteri as a therapeutic agent in acute diarrhoea in young children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997;24:399-404


Tin liên quan

Click to call