× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Liệu pháp vi khuẩn với Lactobacillus reuteri trong viêm dạ dày ruột do rotavirus

Liệu pháp vi khuẩn với Lactobacillus reuteri trong viêm dạ dày ruột do rotavirus
Những đứa trẻ được chia ngẫu nhiên thành ba nhóm: giả dược (n = 25) hoặc Lactobacillus reuteri ATCC 55730 liều hàng ngày 107 (n = 20) hoặc 1010 CFU (n = 21) trong 5 ngày. Cả ba nhóm được nhận liệu pháp bù nước chuẩn.
Một nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên và có đối chứng giả dược trên 66 trẻ em tuổi từ 6-36 tháng, đã nhập viện do tiêu chảy cấp  bởi rotavirus.
 
Những đứa trẻ được chia ngẫu nhiên thành ba nhóm: giả dược (n = 25) hoặc Lactobacillus reuteri ATCC 55730 liều hàng ngày 107 (n = 20) hoặc 1010 CFU (n = 21) trong 5 ngày. Cả ba nhóm được nhận liệu pháp bù nước chuẩn.

Từ ngày thứ hai của điều trị, 30% trẻ em dùng Lactobacillus reuteri liều 107 chấm dứt tiêu chảy, so với 52% trẻ em ở nhóm dùng liều 1010. Sự khác biệt là đáng kể đối với nhóm Lactobacillus reuteri liều cao so với nhóm đối chứng, trong đó có 20% trẻ em không còn tiêu chảy. Nhóm liều cao cũng đã có một khoảng thời gian bị tiêu chảy ngắn hơn đáng kể: trung bình 1,5 ngày so với 2,5 ngày ở nhóm đối chứng. Đối với nhóm Lactobacillus reuteri liều thấp, thời gian trung bình của tiêu chảy là 1,9 ngày.
 
 

Hình. 1 Tỷ lệ bệnh nhân với tiêu chảy kéo dài ở nhóm dùng giả dược (n = 25, dùng Lactobacillus reuteri liều  thấp (n = 20) và liều cao (n = 21)
 
Kết luận:
Việc sử dụng Lactobacillus reuteri ở liều 1010 CFU mỗi ngày rút ngắn đáng kể thời gian tiêu chảy ở trẻ em nhập viện do tiêu chảy cấp. Liều thấp 107 gần như đạt hiệu quả đáng kể về thời gian tiêu chảy.

Tham khảo
Shornikova AV, Casas IA, Mykkänen N, Salo E, Vesikari T. Bacteriotherapy with Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis. Pediatr Infect Dis J 1997;16:1103-1107.


Tin liên quan

Click to call