Đang thực hiện Loading...

Liệu pháp vi khuẩn với Lactobacillus reuteri trong viêm dạ dày ruột do rotavirus

Liệu pháp vi khuẩn với Lactobacillus reuteri trong viêm dạ dày ruột do rotavirus
Kết luận: Việc sử dụng Lactobacillus reuteri ở liều 10^10 CFU mỗi ngày được rút ngắn đáng kể thời gian tiêu chảy ở trẻ em phải nhập viện để điều trị tiêu chảy cấp. Liều thấp của 10^7 hầu như đạt đến hiệu quả đáng kể về thời gian tiêu chảy.
Một nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên và có đối chứng với giả dược trên 66 trẻ em tuổi từ 6-36 tháng, đã phải nhập viện do tiêu chảy cấp  bởi rotavirus.

Những đứa trẻ được chia ngẫu nhiên thành ba nhóm: giả dược (n = 25) hoặc Lactobacillus reuteri ATCC 55730 trong một liều hàng ngày là 107 (n = 20) hoặc 1010 CFU (n = 21) cho đến năm ngày. Tất cả ba nhóm được nhận liều pháp bù nước chuẩn.

Từ ngày thứ hai của điều trị, 30% trẻ em dùng Lactobacillus reuteri liều thấp hơn chấm dứt tiêu chảy, so với 52% trẻ em dùng liều cao hơn. Sự khác biệt là đáng kể đối với nhóm Lactobacillus reuteri liều cao so với nhóm đối chứng, trong đó có 20% trẻ em không còn tiêu chảy. Các nhóm liều cao cũng đã có một khoảng thời gian bị tiêu chảy ngắn hơn đáng kể: 1,5 ngày trên trung bình so với 2,5 ngày ở nhóm đối chứng. Đối với nhóm Lactobacillus reuteri liều thấp, thời gian trung bình của tiêu chảy là 1,9 ngày.
 
 
 
Hình. 1 Tỷ lệ bệnh nhân với tiêu chảy kéo dài ở nhóm dùng giả dược (n = 25) và  Lactobacillus reuteri liều  nhỏ (n = 20) và lớn (n = 21)

Kết luận: Việc sử dụng Lactobacillus reuteri ở liều 1010 CFU mỗi ngày được rút ngắn đáng kể thời gian tiêu chảy ở trẻ em phải nhập viện để điều trị tiêu chảy cấp. Liều thấp của 107 hầu như đạt đến hiệu quả đáng kể về thời gian tiêu chảy.

Tham khảo:
Shornikova AV, Casas IA, Mykkänen N, Salo E, Vesikari T. Bacteriotherapy with Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis. Pediatr Infect Dis J 1997;16:1103-1107.


Tin liên quan

Click to call