× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

1 thử nghiệm ngẫu nhiên của L. reuteri DSM 17938 ở trẻ em đau bụng chức năng

1 thử nghiệm ngẫu nhiên của L. reuteri DSM 17938 ở trẻ em đau bụng chức năng
Tổng cộng có 101 trẻ em trong độ tuổi từ 6-15 năm, những trẻ bị đau bụng chức năng theo tiêu chí chẩn đoán Rome III đã được đưa vào một nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng
Zvi Weizman 1,*, Viki Blumin 1, Jaber Abu-Abed 1, Mauricio Binsztok 1 1 Pediatric Gastroenterology, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel

Mục tiêu & nghiên cứu: Đau bụng liên quan đến rối loạn tiêu hóa chức năng rất phổ biến trong thời thơ ấu và liên quan đáng kể đến sự lo lắng, các xét nghiệm không cần thiết và là một gánh nặng lớn về kinh tế. Tuy nhiên, không có tài liệu về điều trị cụ thể. Mục đích của chúng tôi là xác định hiệu quả của L. reuteri DSM 17938 trong điều trị đau bụng chức năng thời thơ ấu.

Phương pháp: Tổng cộng có 101 trẻ em trong độ tuổi từ 6-15 năm, những trẻ bị đau bụng chức năng theo tiêu chí chẩn đoán Rome III đã được đưa vào một nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng, và được chia ngẫu nhiên để nhận hoặc L. reuteri DSM 17938 hoặc giả dược trong 4 tuần, và theo dõi thêm 4 tuần. Đáp ứng điều trị được dựa trên một bảng câu hỏi hàng ngày về tần suất và mức độ nghiêm trọng của đau bụng, bằng cách sử dụng hệ thống thang điểm 10 theo Hicks.

Kết quả: L. reuteri (n = 47) hiệu quả hơn đáng kể so với giả dược (n = 46) trong việc làm giảm tần suất (1,9 ± 0,8 so với 3,6 ± 1,7 lần/ tuần, P <0,02) và mức độ nghiêm trọng (4,3 ± 2,2 so với 7,2 ± 3.1 điểm/ tuần, P <0,01) của đau bụng. Không có sự khác biệt trong các triệu chứng tiêu hóa khác, ngoại trừ một tỷ lệ thấp hơn các trẻ bị chướng bụng và đầy hơi ở nhóm L. reuteri (P = 0,03).
 
Kết luận: L. reuteri, so với giả dược, làm giảm đáng kể tần suất và mức độ nghiêm trọng của đau bụng chức năng ở trẻ em.


Tin liên quan

Click to call