× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

L. reuteri ở trẻ em có đau bụng chức năng (FAP)

L. reuteri ở trẻ em có đau bụng chức năng (FAP)
Đau bụng chức năng (FAP) là một tình trạng thường xuyên ảnh hưởng đến 10-20% trẻ em và có thể được xem xét trong việc phân loại các rối loạn tiêu hóa chức năng (FGID). Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định hiệu quả của việc bổ sung hàng ngày
L. reuteri ở trẻ em có đau bụng chức năng (FAP).
Romano C1, Ferrau 'V, Cavataio F, G Iacono, Spina M, Lionetti E, F Comisi, Famiani A, Comito D.
 
Mục tiêu:
Đau bụng chức năng (FAP) là một tình trạng thường xuyên ảnh hưởng đến 10-20% trẻ em và có thể được xem xét trong việc phân loại các rối loạn tiêu hóa chức năng (FGID). Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định hiệu quả của việc bổ sung hàng ngày L. reuteri DSM 17938 ở trẻ em bị FAP.

Phương pháp:
Các trẻ em (từ 6-16 tuổi) đã được sàng lọc FAP theo định nghĩa trong tiêu chuẩn Rome III, 60 trẻ được chọn vào thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên, kiểm soát giả dược này. Các bé được chia ngẫu nhiên để nhận hoặc L. reuteri (2 × 10 (8) CFU / ngày) hoặc giả dược giống hệt nhau trong 4 tuần và theo dõi 4 tuần tiếp theo. Tần suất và cường độ của các cơn đau do bệnh nhân tự ghi lại.

Kết quả:
Các trẻ em bổ sung L. reuteri có mức độ đau thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng.

Kết luận:
Bổ sung L. reuteri làm giảm bớt cảm nhận về cường độ đau bụng, có thể khuyến khích các bác sĩ lâm sàng để sử dụng probiotic này ở trẻ em bị FAP.
© 2010 The Authors. Journal compilation © 2010 Paediatrics and Child Health Division (Royal Australasian College of Physicians).


Tin liên quan

Click to call