× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Giảm tiêu chảy ở trẻ em bán trú với L. reuteri

Giảm tiêu chảy ở trẻ em bán trú với L. reuteri
Ở trẻ em khỏe mạnh tại các trung tâm chăm sóc bán trú, bổ sung hàng ngày L. reuteri DSM 17.938 (L. reuteri Protectis) đã có một tác động đáng kể trong việc giảm số đợt và thời gian đợt tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp
Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược được thực hiện để đánh giá hiệu quả của L. reuteri DSM 17.938 (L. reuteri Protectis) trong việc làm giảm tần suất và thời gian đợt tiêu chảy, và các kết quả sức khỏe khác ở trẻ em bán trú. 336 trẻ em khỏe mạnh, 6-36 tháng, tham dự các trung tâm chăm sóc bán trú tại thành phố Mexico được chọn ngẫu nhiên hoặc bổ sung với năm giọt (10 ^ 8 CFU) của L. reuteri Protectis (n = 168) mỗi ngày hoặc giả dược (n = 168) trong ba tháng, sau đó theo dõi thêm 3 tháng mà không bổ sung.

Dữ liệu từ tất cả các trẻ em đã được đưa vào trong phân tích cuối cùng. L. reuteri Protectis giảm đáng kể tần số và thời gian các đợt tiêu chảy trong suốt quá trình bổ sung và thời gian theo dõi sau đó(P <0,05). Ngoài ra, số lần thăm khám bác sĩ, sử dụng kháng sinh, nghỉ học  và số ngày nghỉ làm của cha mẹ đã giảm đáng kể ở các nhóm L. reuteri (P <0,05). Một phân tích chi phí-lợi ích tiết lộ rằng việc bổ sung L. reuteri Protectis là tiết kiệm chi phí cho cả gia đình và cộng đồng. Không có tác dụng phụ liên quan đến các sản phẩm nghiên cứu được báo cáo.
 
 
Kết luận:
Ở trẻ em khỏe mạnh tại các trung tâm chăm sóc bán trú, bổ sung hàng ngày L. reuteri DSM 17.938 (L. reuteri Protectis) đã có một tác động đáng kể trong việc giảm số đợt và thời gian đợt tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp, tiết kiệm chi phí đối với cộng đồng. Nghiên cứu này cũng hỗ trợ độc lập cho các bằng chứng công bố trước đây (Weizman 2005, Agustina 2012) đối với việc sử dụng L. reuteri Protectis trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em chăm sóc bán trú.
 
Video:
L. reuteri Protectis đối với tiêu chảy và các kết quả sức khỏe khác ở trẻ em bán trú
Pedro Gutiérrez-Castrellón, MD, MSc, TS

Tài liệu tham khảo
Pedro Gutierrez-Castrellon, MD, MSc, DSCA, b, Gabriel Lopez-Velazquez, MSc, PHDC, Luisa Diaz-Garcia, MNutr, DNutrc, Carlos Jimenez-Gutierrez, MPH, DPHa, Javier Mancilla-Ramirez, MD, MSc, DSCA , Juliana Estevez-Jimenez, MD, MSca, và Minerva Parra, MDC. Tiêu chảy ở trẻ em mầm non và L. reuteri: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát. Khoa Nhi, doi: 10,1542 / peds.2013-0652. Công bố trực tuyến ngày 17 tháng 3 năm 2014
 


Tin liên quan

Click to call