× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Lactobacillus reuteri - Dự phòng các bệnh đường tiêu hóa

Lactobacillus reuteri - Dự phòng các bệnh đường tiêu hóa
Đánh giá này bao phủ 12 thử nghiệm lâm sàng lớn nghiên cứu về an toàn và hiệu quả của Lactobacillus reuteri ATCC 55730 trong 600 đối tượng được bổ sung trong các độ tuổi từ trẻ sơ sinh thiếu tháng tới người lớn.
Đánh giá này bao phủ 12 thử nghiệm lâm sàng lớn nghiên cứu về an toàn và hiệu quả của Lactobacillus reuteri ATCC 55730 trong 600 đối tượng được bổ sung trong các độ tuổi từ trẻ sơ sinh thiếu tháng tới người lớn.

Hình. 1 Ngăn ngừa  các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột và sốt ở trẻ sơ sinh được sử dụng Lactobacillus reuteri ATCC 55730 trong sữa bột.
Trẻ sơ sinh khỏe mạnh đủ tháng được cho ăn thức có chứa Lactobacillus reuteri ATCC 55730 hoặc Bifidobacterium Bb12 cho 12 tuần. Tỷ lệ (% của tất cả các đợt ốm) sốt, nhiễm trùng đường ruột và các bệnh hô hấp đã được ghi lại. P <0,001 so với nhóm dùng giả dược.
 
Kết luận: Các dữ liệu lâm sàng cho thấy việc bổ sung Lactobacillus reuteri làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của bệnh tiêu chảy có nguồn gốc khác nhau và làm giảm bệnh đường tiêu hóa và nhiễm khuẩn đường ruột. Khả năng của Lactobacillus reuteri  ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch cơ bản trong đường tiêu hóa của con người có thể là cơ sở cho một sự bảo vệ chống lại nhiễm mầm bệnh được cải thiện và tăng cường hơn nữa sức khỏe của vật chủ sử dụng probiotic này.

Tham khảo
Connolly E. Lactobacillus reuteri ATCC 55730 – A clinically proven probiotic. Nutrafoods 2004;3:15-22.


Tin liên quan

Click to call