× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Ảnh hưởng của dung dịch uống chứa probiotic chứa trên tỷ lệ mắc tiêu chảy

Ảnh hưởng của dung dịch uống chứa probiotic chứa trên tỷ lệ mắc tiêu chảy
Kết luận: Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ khỏe mạnh là thấp hơn đáng kể chỉ duy nhất trong nhóm sử dụng dung dịch uống chứa probiotic Lactobacillus reuteri.
Một nghiên cứu tiến cứu, mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược khảo sát ảnh hưởng của probiotic trên các tỷ lệ tiêu chảy ở trẻ khỏe mạnh, 12-32 tháng tuổi, sống ở thành phố Mexico. Sử dụng hàng ngày hoặc một dung dịch uống giả dược hoặc một trong hai loại dung dịch uống với một hỗn hợp của các chủng probiotic, trong đó chỉ có một chứa Lactobacillus reuteri ATCC 55730, đã được nghiên cứu trong 16 tuần.

Trong nhóm Lactobacillus reuteri 92/129 trẻ (71%) là hoàn toàn chấm dứt tiêu chảy, trong nhóm uống dung dịch probiotic khác 88/129 (68%) đã được hết tiêu chảy, trong khi kết quả cho các nhóm đối chứng là 80/130 trẻ  (61%). Số đợt tiêu chảy thấp hơn đáng kể ở nhóm Lactobacillus reuteri (44 đợt, p = 0,04 so với giả dược) hơn so với nhóm uống các dung dịch probiotic khác (47 đợt, p = 0.135 so với giả dược) và nhóm dùng giả dược, trong đó đã có 62 đợt.
 

Kết luận: Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ khỏe mạnh là thấp hơn đáng kể chỉ duy nhất trong nhóm sử dụng dung dịch uống chứa probiotic Lactobacillus reuteri.
 
Tham khảo
Guerrero M, Dohnalek M, Newton P, Kuznetsova O, Ruiz-Palacios G, Murphy T, Calva J, Hilty M, Costigan T. Effect of probiotic-containing beverages on incidence of diarrhoea.  1st World Congress of Pediatric Infectious Diseases, abstract no. 1996;610:45-2


Tin liên quan

Click to call