Đang thực hiện Loading...

Cập nhật kết quả check tem chống giả - Nhận BioGaia miễn phí hàng tuần

Cập nhật kết quả check tem chống giả - Nhận BioGaia miễn phí hàng tuần
Tại đây, BTC sẽ cập nhật kết quả check tem chống giả hàng tuần, xuyên suốt thời gian chương trình diễn ra. Những ba mẹ có tên trong danh sách công bố, BTC chủ động liên hệ để lấy thông tin và gửi quà tặng.
Các ba mẹ đừng quên, chương trình check tem chống giả nhận BioGaia miễn phí vẫn diễn ra hàng tuần. Tham khảo thêm thông tin về chương trình và cách tham gia TẠI ĐÂY.

Hàng tuần, BioGaia sẽ cập nhật và theo dõi danh sách các số điện thoại đã nhắn tin kiểm tra tem chống giả gửi đến tổng đài. Và lựa chọn ngẫu nhiên 5 số điện thoại, có tin nhắn kiểm tra trong tuần diễn ra chương trình để trao quà tặng. 

Quà tặng: 1 lọ BioGaia 5ml hoặc 3 hộp viên.

Tại đây, BTC sẽ cập nhật kết quả check tem chống giả hàng tuần, xuyên suốt thời gian chương trình diễn ra. Xin chúc mừng tất cả ba mẹ có số điện thoại sau đây, đã may mắn nhận được quà tặng của chương trình.

- Tuần 1 (từ 13/9-19/9):
1. 84346116xxx nhắn tin kiểm tra ngày 13/9
2. 84389910xxx nhắn tin kiểm tra ngày 14/9
3. 84903536xxx nhắn tin kiểm tra ngày 15/9
4. 84986226xxx nhắn tin kiểm tra ngày 17/9
5. 84978623xxx nhắn tin kiểm tra ngày 18/9

- Tuần 2 (từ 20/9- 26/9):
1. 849674518xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 20/9 
2. 849184664xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 22/9
3. 843893473xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 22/9
4. 849330036xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 24/9
5. 843587447xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 25/9

- Tuần 3 (từ 27/9-3/10):
1. 849777351xx soạn tin nhắn kiểm tra tem ngày 29/9
2. 848290304xx soạn tin nhắn kiểm tra tem  ngày 29/09
3. 843525939xx soạn tin nhắn kiểm tra tem ngày 2/10
4. 849187371xx soạn tin nhắn kiểm tra tem ngày 2/10
5. 843567135xx soạn tin nhắn kiểm tra tem ngày 1/10

- Tuần 4 (từ 4/10-10/10):
1. 84989199xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 7/10
2. 849365456xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 7/10
3. 849766346xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 4/10
4. 843497463xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 4/10
5. 847030632xx soạn tin nhắn kiểm tra ngày 10/10

- Tuần 5 (từ 11/10-17/10)
1. 849395703xx soạn tin nhắn ngày 11/10/2021
2. 849435670xx soạn tin nhắn ngày 17/10/2021
3. 849114261xx soạn tin nhắn ngày 13/10/2021
4. 849012084xx soạn tin nhắn ngày 12/10/2021
5. 849750190xx soạn tin nhắn ngày 13/10/2021

- Tuần 6 (từ 18/10 - 24/10)
1. 843540467xx soạn tin nhắn ngày 23/10/2021
2. 843325718xx soạn tin nhắn ngày 22/10/2021
3. 849776543xx soạn tin nhắn ngày 22/10/2021
4. 848661665xx soạn tin nhắn ngày 22/10/2021
5. 849025976xx soạn tin nhắn ngày 23/10/2021

- Tuần 7 (từ 24/10 - 30/10)

1. 849886229xx soạn tin nhắn ngày 30/10/2021
2. 848659358xx soạn tin nhắn ngày 28/10/2021
3. 843989822xx soạn tin nhắn ngày 30/10/2021
4. 849673349xx soạn tin nhắn ngày 30/10/2021
5. 849621678xx soạn tin nhắn ngày 25/10/2021

- Tuần 8 (từ 1/11 - 7/11)

1. 843487902xx soạn tin nhắn ngày 05/11/2021
2. 843735120xx soạn tin nhắn ngày 02/11/2021
3. 843821495xx soạn tin nhắn ngày 06/11/2021
4. 843777366xx soạn tin nhắn ngày 04/11/2021
5. 843591820xx soạn tin nhắn ngày 05/11/2021

- Tuần 9 (từ 8/11 - 14/11)

1. 84985052xxx soạn tin nhắn ngày 14/11
2. 84974496xxx soạn tin nhắn ngày 12/11
3. 84936123xxx soạn tin nhắn ngày 08/11
4. 84977345xxx soạn tin nhắn ngày 11/11
5. 84938864xxx soạn tin nhắn ngày 11/11

- Tuần 10 (từ 15-21/11) 
1. 84338380xxx soạn tin nhắn ngày 15/11
2. 84854476xxx soạn tin nhắn ngày 16/11
3. 84354390xxx soạn tin nhắn ngày 19/11
4. 84386913xxx soạn tinh nhắn ngày 20/11
5. 84353544xxx soạn tinh nhắn ngày 20/11

- Tuần 11 (22/11-28/11) 
1. 849738196xx kiểm tra ngày 24/11/2021 
2. 849849139xx kiểm tra ngày 24/11/2021 
3. 843699802xx kiểm tra ngày 27/11/2021 
4. 843973819xx kiểm tra ngày 24/11/2021 
5. 843360269xx kiểm tra ngày 25/11/2021

- Tuần 12 (29/11-5/12) 
1. 849682960xx kiểm tra ngày 04/12/2021 
2. 849843902xx kiểm tra ngày 01/12/2021 
3. 849819408xx kiểm tra ngày 01/12/2021 
4. 848381451xx kiểm tra ngày 30/11/2021 
5. 849664308xx kiểm tra ngày 03/12/2021

- Tuần 13 (6/12-12/12)
1. 848530125xx kiểm tra ngày 6/12
2. 849690696xx kiểm tra ngày 6/12
3.849692074xx kiểm tra ngày 10/12
4. 843891723xx kiểm tra ngày 11/12
5. 847765484xx kiểm tra ngày 9/12

- Tuần 14 (22/11-28/11) 
1. 84966966xxx kiểm tra ngày 18/12/2021 
2. 84964742xxx kiểm tra ngày 18/12/2021 
3. 84966707xxx kiểm tra ngày 13/12/2021 
4. 84989830xxx kiểm tra ngày 16/12/2021 
5. 84348843xxx kiểm tra ngày 15/12/2021 

- Tuần 15 (29/11-5/12) 
1. 84369216xx kiểm tra ngày 23/12/2021
2. 84943333xx kiểm tra ngày 24/12/2021
3. 847887454xx kiểm tra ngày 21/12/2021
4. 849089512xx kiểm tra ngày 20/12/2021
5. 849875322xx kiểm tra ngày 21/12/2021

- Tuần 17 (từ 27/12 - 2/1)
1. 843699901xx nhắn tin kiểm tra ngày 1/1
2. 849828226xx nhắn tin kiểm tra ngày 27/12
3. 843867511xx nhắn tin kiểm tra ngày 30/12
4. 843737153xx nhắn tin kiểm tra ngày 28/12
5. 849376310xx nhắn tin kiểm tra ngày 2/1

- Tuần 18 (từ 3/1-9/1)
1. 849035813xx nhắn tin kiểm tra ngày 5/1
2. 843872292xx nhắn tin kiểm tra ngày 4/1
3. 849660731xx nhắn tin kiểm tra ngày 9/1
4. 847922118xx nhắn tin kiểm tra ngày 5/1
5. 849089512xx nhắn tin kiểm tra ngày 9/1

- Tuần 19 (từ 10/1-16/1)
1. 843458539xx nhắn tin kiểm tra ngày 15/1
2. 849792174xx nhắn tin kiểm tra ngày 16/1
3. 849454168xx nhắn tin kiểm tra ngày 16/1
4. 849788164xx nhắn tin kiểm tra ngày 14/1
5. 843981907xx nhắn tin kiểm tra ngày 12/1

Với những ba mẹ có số thuê bao may mắn nhận được quà tặng của chương trình được công bố trên đây. BTC sẽ chủ động liên hệ, lấy thông tin gừi quà tặng và tiến hành gửi quà tặng trong thời gian sớm nhất.


Tin liên quan

Click to call