Đang thực hiện Loading...

Trong khuyến cáo của WHO về một chế phẩm probiotic có nói đến chi, loài, chủng, vậy chủng là gì và tại sao WHO lại khuyến cáo sản phẩm probiotics phải là các chủng?

Trong khuyến cáo của WHO về một chế phẩm probiotic có nói đến chi, loài, chủng, vậy chủng là gì và tại sao WHO lại khuyến cáo sản phẩm probiotics phải là các chủng?
Trong khuyến cáo của WHO về một chế phẩm probiotic có nói đến chi, loài, chủng, vậy chủng là gì và tại sao WHO lại khuyến cáo sản phẩm probiotics phải là các chủng?
“Chủng” (strain) là một khái niệm dùng để phân loại vi sinh vật, thấp hơn khái niệm “loài”. Ví dụ, khi nói đến:

Lactobacillus reuteri DSM 17938 (L. reuteri Protectis®) thì:
Lactobacillus: là Chi,
Reuteri: là Loài,
DSM 17938: là Chủng.
 
Mỗi Chủng có những lợi ích khác nhau đối với sức khỏe con người.
Ví dụ, cùng thuộc loài L.reuteri, nhưng:
Chủng DSM 17938 có tác dụng tăng cường sức khoẻ tiêu hoá,
Chủng ATCC PTA 6475 có tác dụng chống viêm và dùng trong bệnh viêm loét dạ dày-tá tràng, Chủng ATCC PTA 5289 lại được dùng trong các bệnh về răng miệng...
 
Vì vậy, không thể ngoại suy tác dụng của chủng này cho chủng khác được kể cả khi chúng thuộc cùng một loài. Chính vì điều này WHO đã khuyến cáo một sản phẩm probiotic thực sự phải được xác định rõ Chủng.


Tin liên quan

Click to call