× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

L. reuteri và nhu động ruột ở trẻ sinh non

L. reuteri và nhu động ruột ở trẻ sinh non
Vào cuối thời gian nghiên cứu, tốc độ tháo rỗng dạ dày đã được cải thiện đáng kể ở trẻ bú sữa công thức nhận L. reuteri so với nhóm dùng giả dược
Đây là một nghiên cứu mù đôi, kiểm soát giả dược nhằm đánh giá những ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic hàng ngày đối với khả năng dung nạp thức ăn và nhu động ruột ở trẻ sinh non khỏe mạnh bú sữa công thức.
 
30 trẻ có tuổi thai trung bình 34 tuần và cân nặng trung bình khi sinh 1.890 gram đã được đưa vào nghiên cứu. 10 trẻ bú mẹ, 20 trẻ còn lại được chia ngẫu nhiên để nhận 10 ^ 8 CFU L. reuteri ATCC 55.730 / ngày hoặc giả dược trong 30 ngày, và cùng một loại sữa công thức chuẩn cho trẻ sơ sinh.
 
 

Hình. 1 Tốc độ làm rỗng dạ dày được thể hiện qua sự giảm diện tích cắt ngang của hang vị trong khoảng thời gian 0-120 phút sau khi ăn.
 

Giảm 51% tốc độ tháo rỗng dạ dày với L.reuteri Protectis và 26% với giả dược
 
Vào cuối thời gian nghiên cứu, tốc độ tháo rỗng dạ dày đã được cải thiện đáng kể ở trẻ bú sữa công thức nhận L. reuteri so với nhóm dùng giả dược (P <0,001), được đo bằng siêu âm.

Số lần nôn trớ hàng ngày đã giảm xuống còn 2,1 so với 4,2 (P <0,01) và số lần đi tiêu hàng ngày đã tăng lên đến 3,7 so với 2,1 (P <0,05), tương ứng. Thời gian khóc hàng ngày đã giảm đáng kể còn 32 phút trong nhóm L. reuteri so với 88 phút / ngày trong nhóm giả dược (P <0,01). Trung bình thời gian khóc hàng ngày ở trẻ bú mẹ là 66 phút. Tăng cân mỗi ngày là như nhau ở ba nhóm và không ghi nhân tác dụng phụ.

Kết luận: bổ sung L. reuteri hàng ngày ở trẻ sinh non được nuôi bằng sữa công thức cải thiện khả năng dung nạp sữa. Điều này đã được thể hiện qua sự giảm đáng kể số lần nôn trớ và thời gian khóc mỗi ngày, và tăng số lần đi tiêu so với trẻ dùng giả dược. Tháo rỗng dạ dày cũng đã được cải thiện.
 
Tài liệu tham khảo
Indrio F, G Riezzo, Raimondi F, Bisceglia M, L Cavallo, Francavilla R. Những ảnh hưởng của chế phẩm sinh học trên sự dung nạp thức ăn, thói quen đi cầu, và nhu động ruột ở trẻ sơ sinh non tháng. J Pediatrics 2008; 152: 801-806.
 
>>Xem thêm tại: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18492520/


Tin liên quan

Click to call