× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Vai trò của probiotics trong việc dự phòng nhiễm nấm Candida ở trẻ sơ sinh non

Vai trò của probiotics trong việc dự phòng nhiễm nấm Candida ở trẻ sơ sinh non
Nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên và mở nhãn này nhằm đánh giá hai chế phẩm sinh học khác nhau có thể làm giảm nguy cơ nhiễm Candida, nhiễm trùng khởi phát muộn và tác động lên thần kinh ở trẻ sơ sinh non tại một đơn vị NICU.
Nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên và mở nhãn này nhằm đánh giá hai chế phẩm sinh học khác nhau có thể làm giảm nguy cơ nhiễm Candida, nhiễm trùng khởi phát muộn và tác động lên thần kinh ở trẻ sơ sinh non tại một đơn vị NICU.
 
249 trẻ sơ sinh, trong đó 56 trẻ có một cân nặng <1500g, được bổ sung L. reuteri ATCC 55.730 (10 ^ 8 CFU / ngày, nhóm I), hoặc L. rhamnosus ATCC 53.103 (= LGG, 6x10 ^ 9 CFU / ngày, nhóm II) hoặc không bổ sung (nhóm III, nhóm chứng). Việc bổ sung bắt đầu trong vòng 72 giờ sau khi vào NICU và tiếp tục trong sáu tuần hoặc đến khi xuất viện.

So với nhóm chứng, cả hai chế phẩm sinh học làm giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm nặng Candida (> 10 ^ 4 CFU / g phân), p <0,01, cũng ít nhiễm nấm và vi khuẩn hơn, mặc dù sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê . Số lượng trẻ sơ sinh có triệu chứng tiêu hóa đã giảm đáng kể ở nhóm L. reuteri (3/83) so với nhóm II (29/83) và III (36/83), p <0,05. Do đó, những trẻ sơ sinh được nhận Lac tobacillus reuteri được cai sữa nhanh chóng hơn và thời gian để đạt được lượng năng lượng đầy đủ cũng ngắn hơn đáng kể. Ngày điều trị kháng sinh đã giảm ở nhóm I (L. reuteri): 3,4 ngày so với 5,8 ngày và 6,9 ngày ở nhóm II và III, tương ứng (p <0,05). Thời gian nằm viện cũng ngắn hơn đáng kể ở nhóm L. reuteri: 18 ngày so với 27 và 31 trong nhóm II và III, tương ứng (p <0,0001). Kết quả theo dõi thần kinh lúc 12 tháng cho thấy số trẻ có điểm số dưới mức tối ưu ít hơn đáng kể ỏ cả hai nhóm probiotic so với nhóm đối chứng, p <0,05.
 
Kết luận:
Cả hai probiotics làm giảm tỉ lệ nhiễm Candida trong phân ở những trẻ sinh non và không thấy có vấn đề về an toàn. Ở nhóm L. reuteri có ít trẻ cần được điều trị kháng sinh, ít trẻ gặp các vấn đề tiêu hóa và thời gian nằm viện đã được giảm bớt; những kết quả là này khác biệt đáng kể so với nhóm LGG và nhóm chứng. Nhóm bổ sung probiotics giảm đáng kể tỷ lệ trẻ có điểm số về thần kinh dưới mức tối ưu so với trẻ cùng độ tuổi ở nhóm đối chứng.
 
Tài liệu tham khảo: 
Romeo MG, Romeo DM, Trovato L, S Oliveri, Palermo F, Cota F, Betta P. Vai trò của chế phẩm sinh học trong việc phòng chống thực dân ruột do Candida ở trẻ sơ sinh non tháng: tỉ lệ nhiễm trùng khởi phát muộn và kết quả thần kinh. J Perinatol. 2011; 31: 63-69.


Tin liên quan

Click to call